نور جایگزین سیم در تجهیزات بیمارستانی می شود

نور جایگزین سیم در تجهیزات بیمارستانی می شود

پژوهشگران دانشگاه ملی پوکیونگ در بوزان می گویند نور راه حلی دیگر است. تکنولوژی LiFi یا ارتباطات نوری می تواند در برخی ابزارها و ماشین های پیشرفته پزشکی جایگزین شود تا نقش سیم های طویل از بین رود. برای مثال، سیگنال هایی از دستگاه EEG به سوی سر بیمار تابانده می شود و دیگر لازم نیست به صورت اتصال سیمی این پروسه طی شود.

در طول تست، کره ای ها به این نتیجه رسیدند که سیگنال های EEG ضعیف هستند و زمانی که با نورهای قرمز، سبز و آبی منتشر می شوند، سریعا منحرف شده و به مقصد نمی رسند. اما با قرار دادن فیلترهای مخصوص می توان جلوی پخش شدن آن ها را گرفت.

در همین حین، تیم دیگری از دانشگاه پوکیونگ موفق شدند تا سیگنال های ECG را به وسیله LiFi منتقل کنند. تاکنون دو بیمارستان مجهز به این تکنولوژی شده اند و امید می رود در آینده، تولیدکنندگان قطعات و دستگاه های پزشکی، از چنین دستاوردی بهره برند.

منبع: دیجیاتو

امن و مطمئن

با آسایش خرید کنید

گارانتی فولاد رایانه

شرایط گارانتی