آشنایی با خدمات پس از فروش شرکت فولاد رایانه

                                                                                                                                                                                                        

با توجه به نوع محصولات تولیدی شرکت فولاد رایانه تصویر که اغلب دستگاه های دیجیتالی قابل استفاده برای عموم می باشد، پس از فروش محصول، اولین قدم در راستای پاسخ به نیاز مشتری، تدوین راهنمای نصب کاربردی با بیانی ساده می باشد.
این امر در حد امکان برای هر یک از محصولات، ایجاد شده که همراه با هر محصول به مشتری تحویل داده می شود.
جهت ارائه هر گونه خدمات پس از فروش به طور رایگان، ارائه کارت ضمانت همراه با فاکتور فروش معتبر الزامی است. ( مدت اعتبار کارت ضمانت 12ماه از تاریخ خرید محصول می باشد)
در صورت اتمام اعتبار کارت ضمانت و یا نداشتن ضمانت، خدمات پس از فروش با دریافت هزینه صورت می گیرد.
مراحل پذیرش (ثبت مشخصات خریدار و محصول)، دریافت، تعمیر و یا تعویض محصول در سایت اینترنتی شرکت با ذکر تاریخ ثبت می گردد.
مدت زمان ضمانت برای دستگاه های خارج از گارانتی 6 ماه بعد از تحویل دستگاه به مشتری می باشد.

کارت ضمانت محصولات شرکت فولاد رایانه تصویر

امن و مطمئن

با آسایش خرید کنید

گارانتی فولاد رایانه

شرایط گارانتی